Cirkevné centrum voľného času, Lombardiniho ulica č. 26, Bytča

Cirkevné centrum voľného času, Lombardiniho ulica č. 26, Bytča

Lombardiniho 26
014 01 Bytča
IČO: 42059992

Informácie o inštitúcii Cirkevné centrum voľného času, Lombardiniho ulica č. 26, Bytča

 

 

Cirkevné centrum voľného času so sídlom na Lombardiniho ulici 26 v Bytči je výchovno – vzdelávacia organizácia zabezpečujúca záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť detí, v ich voľnom čase.

Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť, podieľa sa na rozvoji záujmov, utváraní podmienok pre rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí a mládeže. Zohráva nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji záujmovej činnosti a sebarealizácii detí a mládeže pod vedením odborných pracovníkov v tejto oblasti. Zúčastňuje sa aj na prevencii negatívnych javov prostredníctvom osvetovej činnosti organizovaním prednášok a akcií, ktoré majú zabezpečiť zvýšenú informovanosť detí aj rodičov.

Kde nás nájdete?

Zobrazit